Skip to main content

27

SEP

07:00

Arheološko izkopavanje na Velikih MalencahOsnovni Podatki

27. september 2021 ob 07:00 do 07. oktober 2021 ob 16:00
Velike Malence
Opis


Količenje, pogled iz notranjosti Gradišča proti južnemu robu

Na Gradišču pri Velikih Malencah, v bližini sotočja Save in Krke, je v poznorimskem obdobju stal vojaški tabor, obdan z obrambnim obzidjem in stolpi. V njegovem osrednjem delu je že pred skoraj sto leti Balduin Saria odkril apsidalno stavbo. Njen natančen izgled, namen in časovna opredelitev zaradi med drugo svetovno vojno uničene dokumentacije nista bila jasna.


Delo na terenu

Izkopavanja, ki smo jih izvajali od 27. 9. do 8. 10., so pokazala izjemno močne temelje (debele 1,4 m), zgrajene iz velikih lomljencev. Stavba je bila – kot je poročal že Saria – z apsido obrnjena proti zahodu. Temelji so ležali neposredno pod ornico, zato so bile vse plasti nad njimi uničene in najdb, ki bi pomagale pri časovni opredelitvi in določitvi namena, ni bilo veliko. Kljub temu sklepamo, da je šlo za nek vojaški ali upravni objekt iz poznorimskega obdobja.