Zgodovina inštituta | Bibliografija inštituta | Spletne publikacije | Povezave | Strani za študente

Preselili smo se na Novi trg 5/IV.

Dostop do 4. nadstropja je po stopnicah ali z dvigalom do 3. nadstropja in nato po stopnicah naprej, ker je dvigalo za 4. nadstropje zaklenjeno.

Palinološka pisarna in palinološki laboratorij sta še vedno na Gosposki 13.

***

Dragocen ulov historične vrednosti: Nagrobnik za osvobojenko Arelijo Argolido

Na rimske kamne z napisi, ki so predmet proučevanja epigrafike, običajno arheologi naletimo v sekundarni legi, vzidane v cerkvenih zidovih, obzidjih ali privatnih stavbah. Razmeroma redko so napisni kamni odkriti tudi v rekah. Zadnji takšen primer je nagrobnik za deklico Arelijo Argolido, ki je bil nedavno odkrit v strugi Save v Kranju.

Devetnajstega novembra 2018 smo na Inštitut za arheologijo ZRC SAZU prejeli klic, da je bil v Savi v Kranju najden rimski kamen z napisom. Najdbo je po naključju med ribolovom odkril g. Jure Meden, profesor na Šolskem centru Kranj in predsednik Ribiške družine Kranj. V najdbi je prepoznal arheološki in historični pomen in takoj obvestil pristojne arheologe: ZVKDS OE Kranj ter Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Prva fotografija spomenika, narejena pod vodo, je potrdila, da gre za rimski nagrobnik.


Lega nagrobnega spomenika v Savi tik pred dvigom. Foto: T. Podobnik (ZRC SAZU)

Naslednji dan sva skupaj s Tilnom Podobnikom (oba Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) odšla preverit lokacijo in lego kamna. Zaradi snega in posledično naraščajoče vode ter močnega toka Save je bil nagrobnik v nevarnosti, da bi ga odneslo in bi bil za vedno izgubljen. Na pomoč sva poklicala upokojenega arheologa Milana Sagadina, ki je potrdil ogroženost spomenika, hkrati pa na pomoč poklical lokalne gasilce.

V sredo, 21. 11., so si mesto odkritja ogledali tudi pristojni uslužbenci ZVKDS OE Kranj in gasilci. Ker je kamen ležal v vodi dobrih 18 m stran od savskega brega, strmo in poraščeno pa je tudi obrežje Save, je bila edina možnost dostopa in dviga spomenika podaljšana roka gasilskega avtomobila. Za izvedbo akcije je bil določen naslednji dan ob 11 uri.

Kljub izdelanemu načrtu je bilo potrebno kamen pred dvigom nekako spraviti do savskega brega. Gasilci so si pomagali z majhnim plovilom, nanj dvignili pribl. 200 kg težak spomenik in ga odpeljali do obale, kjer so nagrobnik z ročico dvignili na tovornjak. Spomenik je sedaj spravljen v Restavratorskem centru v Ljubljani, kjer čaka na restavratorske in konservatorske posege. Po zaključeni znanstveni obravnavi in objavi, ki jo že pripravljamo na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, pa bo predan Gorenjskemu muzeju Kranj.


Dvig nagrobnika s pomočjo roke gasilskega avtomobila. Foto: A. Ragolič (ZRC SAZU)

Od kod je kamen prišel v strugo, zaenkrat ne vemo, vprašljivo pa je tudi, ali bomo odgovor sploh kdaj dobili; rimskodobno grobišče namreč v Kranju še ni bilo odkrito. Dejstvo je, da je nagrobnik le deloma ležal v vodi – le-ta je več let dolbla vse strani spomenika razen napisnega polja, ki je skoraj v celoti ostalo nedotaknjeno pred agresivno močjo vodnega toka. Napis je kljub delni legi v vodi berljiv in sporoča, da je nagrobnik za komaj dvanajstletno deklico- osvobojenko Arelijo Argolido (Arellia Argolis), postavil njen oče, prav tako osvobojenec Lucij Arelij Jukund (Lucius Arellius Iucundus).

***

Naravoslovne raziskave v arheologiji >>

***

Zgodovina inštituta

Inštitut za arheologijo je bil ustanovljen leta 1972.

Predhodnici sta bili Arheološka komisija (1947-1948) in sekcija za arheologijo Zgodovinskega inštituta SAZU (1948-1972). Že od začetka je bil program dela usmerjen v temeljne raziskave, zlasti arheološko topografijo Slovenije, evidenco arheološkega gradiva, proučevanje antičnih napisov, raziskovanje poselitve in arheološko bibliografijo. Zgodaj so bila organizirana tudi obsežna terenska raziskovanja na ozemlju Slovenije. Sodelavci inštituta so ves čas pripravljali tudi sintetična dela, katerih rezultat je temeljni register arheološke dediščine Arheološka najdišča Slovenije (1975), in več kot petdeset monografskih del. Inštitut ima obsežno knjižnico in izdaja osrednjo slovensko arheološko revijo Arheološki vestnik ter zbirko Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, od leta 2011 pa izhaja zključno spletna zbirka E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.

Ustanovna listina

Na vrh