Knjižnica IzAKnjižnica Inštituta za arheologijo je do nadaljnjega ZAPRTA.

***

Preselili smo se na Novi trg 5/IV.

Dostop do 4. nadstropja je po stopnicah ali z dvigalom do 3. nadstropja in nato po stopnicah naprej, ker je dvigalo za 4. nadstropje zaklenjeno.

***

Na inštitutu za arheologijo je tudi javna strokovna knjižnica, specializirana za področje arheologije. Deluje v okviru Biblioteke SAZU. Njen fond obsega okoli 50.000 bibliotečnih enot (monografij, letnikov revij in posebnih odtisov). Letni dotok je okrog 1.300 enot. Večina je pridobljena z zamenjavo, letni nakup obsega okoli 200 enot.
Dostopen je knjižnični listkovni katalog, gradivo pa lahko poiščete tudi prek interneta v elektronski bazi podatkov COBISS.

Ker knjižnica izposoje še nima elektronsko podprte, boste pri iskanju gradiva v sistemu COBISS pod statusom gradiva vendno naleteli na »prosto – na dom«, čeprav je gradivo morda izposojeno. Svetujemo, da predhodno preverite po telefonu ali e-pošti ali je gradivo res prosto.

Zaradi pomanjkanja prostora hranimo del gradiva tudi na dodatnih lokacijah, za datum izposoje pa se dogovorite v knjižnici.

Izposoja: vsak dan med 8:30 in 10:00
Rok izposoje na dom je 14 dni z možnostjo podaljšanja. Na dom ne izposojamo knjig z oznako priročna (knjižnica).

Knjižničarka: Maja Jevnikar
Telefon: (01) 47 - 06 - 380
e-naslov: maja.jevnikar@zrc-sazu.si