Skip to main content

Zbirka skenogramov epigrafskih spomenikov z območja Slovenije

Opis zbirke

Zbirka združuje najdiščne podatke, podatke o hrambi, literaturo in skenograme epigrafskih spomenikov z območja Slovenije.