Arkas

Opis zbirke

Arkas je Arheološki kataster Slovenije. Sestavljajo ga osnovni podatki o vsakem slovenskem najdišču. Baza je urejena tako, da omogoča iskanje po obdobjih, po najdbah, naseljih ipd.Vsebina

ARKAS ali Arheološki kataster Slovenije je temeljna podatkovna zbirka arheoloških najdišč Slovenije, v kateri so zbrani podatki iz objav in topografskih zapisnikov, ki jih hrani Inšitut za arheologijo ZRC SAZU. Zajema osnovne podatke o najdiščih: o lokaciji najdišča, ki je opredeljena krajevno, kartografsko in topografsko ter arheološko in kronološko. Vzpostavljena je povezava z zbirko relevantne literature od leta 1965 dalje in povezava z Arheološkimi najdišči Slovenije, izdanimi leta 1975 (ANSl, 1975), ki so v elektronski obliki na voljo od 115 do 338 strani, to je brez uvodnih študij in tabelaričnega imenika najdišč. Najdišča do visokega srednjega veka so vključena sistematično, mlajša najdišča pa naključno. Osnovni računalniški vnos poteka od leta 1993 in trenutno obsega vsa topografska področja razen Ljubljane in mestnih topografij.

Od leta 2000 je dostopna preko interneta. Za zunanje uporabnike je uporaba podatkov iz ARKASA in arhiva Inštituta za arheologijo ZRC SAZU mogoča le na podlagi dovoljenja.

Delno javno dostopen pa je preko Interaktivne karte Slovenije (http://gis.zrc-sazu.si/zrcgiseng).

Kontaktni naslov:

arkas@zrc-sazu.si