Priporočila

 

Dodatne informacije in pojasnila

***

Koristne povezave

***

Prikaz rezultatov

  • rezultati raziskave v kateri smo primerjali različne tehnike mokrega sejanja (spiranja), sortiranja (pregledovanja) in vrednotenja arheobotaničnih vzorcev sedimenta ter hranjenja (zoglenelih / nezoglenelih – z vodo prepojenih) makrorastlinskih najdb:
    TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. – Veg. hist. Archaeobot. 19/1, 2010, 53–67.
  • podobna primerjava za arheozoološke ostanke (str. 158−161):
    TOŠKAN, Borut in Janez DIRJEC, Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu. – V: I. Turk (ur.), Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: prispevek k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 9, 2004, 135–167.