Temeljni ARRS projekt (2014–2017):
Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj?
Trajanje: 1. julij 2014 – 31. junij 2017
Šifra: J7-6857

Ekipa

Projektno skupino sestavljajo raziskovalne skupine ZRC SAZU (Inštitut za arheologijo in Biološki inštitut Jovana Hadžija), Univerze v Ljubljani (Zdravstvena fakulteta), Instituta Jožef Stefan (Odsek za znanosti o okolju) in Nacionalnega inštituta za biologijo (Morska biološka postaja Piran). Tuji partnerji prihajajo z Univerze v Manchestru (Velika Britanija) in LSCE (Francija).

Ekipo sestavljajo raziskovalci:

Tuji partnerji:
dr. Ulrich von Grafenstein (LSCE, Francija)
dr. Christine Lane (bivša zaposlitev Univerza v Oxfordu, sedanja zaposlitev Univerza v Manchestru)

Raziskovalna skupina ZRC SAZU bo odgovorna za palinološke raziskave, radiokarbonsko datiranje, analizo rastlinskih makrofosilov, vegetacijske popise ter meritve pH in elektroprevodnosti. Raziskovalna skupina IJS bo izvedla analizo δ15N, δ13C, biomarkerjev ter δ13C bimarkerjev, raziskovalna skupina UL pa analize fosilnih diatomej in alg. Raziskovalna skupina NIB bo zadolžena za meritve OC, TN in spektroskopske metode.

Cilji raziskave | Mali plac | Osnovna stran projekta