31. 5. 2016

THE IMPERIAL INSCRIPTIONS OF DALMATIA: TWO STUDY CASES

Cesarski napisi iz Dalmacije: dva študijska primera

Ob 12:00. dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Več >>

28. 9. 2016

Slovani, naša dediščina

Ob 9:30. Kranj

Več >>

E-knjige Založbe ZRC na Apple iTunes

21. 4. 2015 – Inštitut za arheologijo

Več >>

Fotografski natečaj CAMAA

5. 1. 2015 – Inštitut za arheologijo

Več >>

Zgodovina inštituta | Bibliografija inštituta | Spletne publikacije | Povezave | Strani za študente

Naravoslovne raziskave v arheologiji >>

***

Zgodovina inštituta

Inštitut za arheologijo je bil ustanovljen leta 1972.

Predhodnici sta bili Arheološka komisija (1947-1948) in sekcija za arheologijo Zgodovinskega inštituta SAZU (1948-1972). Že od začetka je bil program dela usmerjen v temeljne raziskave, zlasti arheološko topografijo Slovenije, evidenco arheološkega gradiva, proučevanje antičnih napisov, raziskovanje poselitve in arheološko bibliografijo. Zgodaj so bila organizirana tudi obsežna terenska raziskovanja na ozemlju Slovenije. Sodelavci inštituta so ves čas pripravljali tudi sintetična dela, katerih rezultat je temeljni register arheološke dediščine Arheološka najdišča Slovenije (1975), in več kot petdeset monografskih del. Inštitut ima obsežno knjižnico in izdaja osrednjo slovensko arheološko revijo Arheološki vestnik ter zbirko Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, od leta 2011 pa izhaja zključno spletna zbirka E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.

Ustanovna listina

Na vrh