Skip to main content

Arheobotanika: odvzem vzorcev za dendrokronološke raziskave

Arheobotanika: Stran za študente in arheologe na terenu | Raziskovalna dejavnost | Raziskovalna oprema | Referenčna zbirka | Spletne povezave

Odvzem vzorcev za dendrokronološke raziskave

 

Za dendrokronološke raziskave so primerni vzorci lesa / oglja s čim večjim premerom / obodom ohranjenega debla v prečnem prerezu.
V nekaterih primerih premer / obod debla ni zanesljiv faktor za odločitev, ali je najdba lesa / oglja primerna za dendrokronološko raziskavo.
Najzanesljivejši dejavnik je namreč število branik v lesu, ki pa v nekaterih primerih niso jasno / razločno vidne na terenu samem. Vsaj 45 branik je namreč dogovorjena meja, ki določa, ali vzorec vzamemo v dendrokronološko analizo.
V kolikor na terenu tega ne moremo odločiti / prešteti, vzorec vseeno speremo, skrbno zavijemo v PVC folijo in zapakiramo v nepropustno PVC vrečko ter hranimo v hladnem in temnem prostoru.
Vse vzorce, primerne za dendrokronološko analizo, in tako zaščitene pred izsušitvijo, dostavimo na Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete oz. k prof. dr. Katarini Čufar, ki ima v Sloveniji najobsežnejšo referenčno zbirko oz. izdelane referenčne kronologije arheološkega in zgodovinskega lesa.


Čiščenje lesa; arheoles s terena; glajenje površine; merjenje lesa

Več o poteku dela v dendrokronološkem laboratoriju >>