doc. dr. Brina Škvor Jernejčič


+386 (0) 1 4706 500

brina.skvor-jernejcic@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba

 • 2008: Diploma iz arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2009/2014: Mlada raziskovalka (pred-bolonjski program), Arheološki oddelek, Narodni muzej Slovenije
 • 2010: Odobren neposredni prehod na doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2014: Doktorat iz arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2017: Pridobitev naziva raziskovalec – asistent, Univerza v Ljubljani
 • 2020: Pridobitev naziva docent, Univerza v Ljubljani

Področje preučevanja

 • Arheologija bronaste in starejše železne dobe na jugovzhodnoalpskem prostoru
 • Pogrebni običaji, kremacija/inhumacija
 • Družbene strukture in (ne)enakosti v prazgodovinskih skupnostih
 • Mobilnost in migracije v bronasti in železni dobi
 • Bioarheologija, izotopi

Krajša študijska izpopolnjevanja v tujini

 • 2005/2006: Mednarodna študijska izmenjava v okviru Socrates/Erasmus na Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Neapelj, Italija
 • 2010: Raziskovalna štipendija DAAD za študijsko izpopolnjevanje na Ludwig-Maximilian Universität, Institut für Vor- und frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie, München (mentorica prof. dr. Metzner-Nebelsick Carola)
 • 2011: Raziskovalna štipendija DAAD za študijsko izpopolnjevanje na Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität, Berlin, Nemčija (mentor prof. dr. Hansen Svend)
 • 2011: Raziskovalna štipendija Italijanskega ministrstva za zunanje zadeve na Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Archeologia, Padova, Italija (mentor prof. dr. Leonardi Giovanni)
 • 2016: Dvotedensko študijsko izpopolnjevanje, Arheološki inštitut, Nitra, Slovaška (Archeologický ústav SAV)
 • 2018: Tritedensko študijsko izpopolnjevanje, Nemški arheološki inštitut, Berlin, Nemčija (DAI, Eurasien-Abteilung)

Daljše bivanje v tujini

2015/2017: Podoktorski raziskovalni projek DRS POINT-2015, Marie Skłodowska-Curie action z naslovom »Intercultural contacts between the south-eastern Alpine region and the western Carpathian area in the second half of the 2nd millenium BC« na Inštitutu za prazgodovinsko arheologijo, Svobodna univerza v Berlinu (Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität) in Nemškem arheološkem inštitutu, Evrazijskem oddelku (Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung) v Berlinu

Uredništvo

Članica uredniškega odbora Arheo – Glasilo Slovenskega arheološkega društva

Članstva

 • 2015/2019: članica Excellence Cluster 264 TOPOI (The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations), Berlin, v raziskovalni skupini B-4-4 "Shifting things and identity"
 • 2016/danes: članica združenja European Association of Archaeologists
 • 2018/danes: članica Slovenskega arheološkega društva

 

Izbrani projekti (pred 2021)

2015/2017: Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta DRS POINT-2015, Marie Skłodowska-Curie action z naslovom »Intercultural contacts between the south-eastern Alpine region and the western Carpathian area in the second half of the 2nd millenium BC« na Inštitutu za prazgodovinsko arheologijo, Svobodna univerza v Berlinu (Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität) in Nemškem arheološkem inštitutu, Evrazijskem oddelku (Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung) v Berlinu, Nemčija

2017/2020: Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta »Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz«, ARRS Z6-8252, na Oddelku za arheologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani

Raziskovalni program (pred 2021)

2009/2014: »Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave«, P6-0283 (C), Narodni muzej Slovenije

Izvirni znanstveni članek

 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Considerazioni su alcuni aspetti cronologici e funerari dellʼetà del Bronzo Recente in Slovenia e in Italia. V: DANCKERS, Jonas (ur.), CAVAZZUTI, Claudio (ur.), CATTANI, Maurizio (ur.). Facies e culture nellʼetà del Bronzo italiana?. Bruxelles: Belgisch Historisch Instituut te Rome = Brussel: Institut Historique Belge de Rome; Roma: Istituto Storico Belga di Roma. 2019, str. 183-196, ilustr. [COBISS.SI-ID 72033634]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, TOŠKAN, Borut. Ritual use of dogs and wolves in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-Eastern Alpine region. New evidence from the archaeo(zoo)logical perspective. V: COSTAMAGNO, Sandrine (ur.). Animal symbolisé, animal exploité : du Paléolithique à la Protohistoire, (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, ISSN 1764-7355). Paris: Éditions du CTHS. 2018, str. 249-277, ilustr., zvd. http://cths.fr/ed/edition.php?id=7402#. [COBISS.SI-ID 43590957]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Olle - oval pots with a short everted rim from the cemeteries at Frattesina (I) and Ljubljana (SI). The same shape yet different use within the funerary practices?. V: Frattesina cinquant'anni dopo. Il Delta del Po tra Europa e Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C. = Frattesina fifty years later. The Po Delta between Europe and the Mediterranean in the centuries around 1000 BC. Berlin: Centro polesano di studi storici archeologici ed etnografici (Cpssae), 2018. https://frattesina50.jimdo.com/posters/. [COBISS.SI-ID 67321954]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Il rituale e il costume funerario nella tarda età del bronzo e nella prima età del ferro nella Slovenia centrale e nell´Italia nordorientale. V: BORGNA, Elisabetta (ur.), CÀSSOLA GUIDA, Paola (ur.), CORAZZA, Susi (ur.). Preistoria e protostoria del Caput Adriae, (Studi di preistoria e protostoria, 5). Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria. 2018, str. 537-550, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 69349218]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial rites in the western and central Slovenia in the Late Bronze and Early Iron Age. A case study of Urnfield Cemeteries from Tolmin and Ljubljana (Slovenia). V: BORGNA, Elisabetta (ur.), CÀSSOLA GUIDA, Paola (ur.), CORAZZA, Susi (ur.). Preistoria e protostoria del Caput Adriae, (Studi di preistoria e protostoria, 5). Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria. 2018, str.785-790, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 69348706]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial practices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia. A comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. V: CIVIDINI, Tiziana (ur.), TASCA, Giovanni (ur.). Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica. Atti del Convegno Internazionale = The funerary in Friuli and surrounding regions between Iron Age and Late Antiquity. Proceedings of the International Conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013, (BAR International series, ISSN 0143-3067, 2795). Oxford: BAR Publishing. 2016, str. 41-62, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9223008]

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Razmislek o poznobronastodobnih skupnostih iz Ljubljane na podlagi njihovih pogrebnih običajev in noše = Considerations about the Late Bronze Age communities in Ljubljana as revealed by their funerary practices and attires. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018, str.163-186, ilustr. [COBISS.SI-ID 67395426]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Grobovi iz starejšega halštatskega obdobja na Molniku. V: TECCO HVALA, Sneža. Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana, (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 36). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC. 2017, str. 89-108, 140-153, tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 41869357]
 • TECCO HVALA, Sneža, ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Raztresene najdbe v gomilah in njihov značaj. V: TECCO HVALA, Sneža. Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana, (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 36). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC. 2017, str. 119-123, 161-165, risbe. [COBISS.SI-ID 41869613]
 • TECCO HVALA, Sneža, ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Kulturna in družbena identiteta. V: TECCO HVALA, Sneža. Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana, (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 36). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC. 2017, str. 125-130, 166-170, risbe. [COBISS.SI-ID 41869869]
 • ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Ljubljana, Dvorišče SAZU. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije. 2014, str. 363-385, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 8872800]

 

Doktorska disertacija

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ljubljana: [B. Škvor Jernejčič], 2014. 2 zv. (XIV, 310 f.; 148, 164 f.), ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 8903520]

Diplomsko delo

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina. Pusti Gradac v starohalštatskem obdobju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Vrhnika: [B, Škvor Jernejčič], 2008. VI, 181 f., 29 tabel, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 37035874]

Katalog razstave

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, ŽELEZNIKAR, Janja. Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi. O grobu iz Ulice Toma Brejca v Kamniku. Kamnik: Medobčinski muzej, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-33-7. [COBISS.SI-ID 297042688]

 

Izbrana predavanja

2021

 • Spletno predavanje »Dinamiche di insediamento e produzione ceramica nella Slovenia centrale nel Bronzo Medio e Recente« na mednarodni konferenci »Modelli di insediamento e paesaggi antropici delle regioni costiere nord-adriatiche tra medio e tardo Bronzo«, Università degli Studi di Udine, 7.5.2021 (v soavtorstvu z E. Leghissa in B. Brezigar)
 • Spletno predavanje »Vloga živali v pogrebnih običajih pozne bronaste dobe v jugovzhodoalpskem prostoru« na medanrodnem znanstvenem kongresu v sklopu projekta Skupnosti mrtvih, družbe živih: Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije »Od morja do morja. Življenje in smrt v pozni bronasti dobi med »Panonskim« in Jadranskim morjem«, Koper – Ptuj, 20.-21.5.2021 (v soavtorstvu z B. Toškanom)

 

2020

 • Predavanje za podiplomske študente pri predmetu Arheologija kovinskih obdobij »Grobišče na Dvorišču SAZU v Ljubljani iz pozne bronaste in starejše železne dobe. Možnosti raziskovanja prazgodovinskih grobišč« na Oddelku za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Spletno strokovno predavanje »Na obronkih Ljubljanskega barja. Ljubljana v pozni bronasti in zgodnji železni dobi«, Društvo Fran Govekar Ig

 

2018

 • Predstavitev posterja »Red deer (Cervus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus) in funerary practices and rituals. Some remarks on the Late Bronze Age and Early Iron Age graves from Slovenia« na mednarodni konferenci »7th PZAF Postgraduate ZooArchaeology Forum«, Palermo, 27.-29.6.2018 (v soavtorstvu z B. Toškanom)
 • Predstavitev posterja »Olle – oval pots with a short everted rim from the cemeteries at Frattesina (IT) and Ljubljana (SI). The same shape yet different use within the funerary practices?« na mednaroni konferecni »Frattesina cinquant'anni dopo. Il Delta del Po tra Europa e Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C.«, Rovigo, 13.-15.4.2018

 

2016

 • Predavanje »L'usage rituel des chiens et des loups au Bronze récent et a l'âge du Fer dans les Alpes orientales (Slovénie). Nouvelles données issues des études archéo(zoo)logiques et de l'analyse des isotopes stables« na mednarodni konferecni »L'animal et l'homme. 141e congrès national des sociétés historiques et scientifiques«, Rouen, 11.-16.4.2016 (v soavtorstvu z B. Toškanom)
 • Predavanje z naslovom »O povezavah med jugovzhodno alpskim prostorom in severno Karpatsko kotlino v času pozne bronaste dobe. Keramična perspektiva« na Inštitutu za arheologijo, Zagreb
 • Predavanje »Intercultural contacts and their impact on the burial customs. The ceramic perspective from the South-Eastern Alpine Region and Northern Carpathian Basin« na »XIV. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora«, Kutná Hora, 4.-7.10. 2016
 • Predavanje »Il ferro: dalle armi agli oggetti d'ornamento. Sui collegamenti tra l'Italia meridionale e l'area alpina sud-orientale nel Bronzo Finale e Primo Ferro« na mednarodni konferenci »LI Riunione scientifica Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi«, Forlì, 12.-15.10.2016 (v soavtorsvtu z M. Kunstljem)
 • Predavanje »(In)visible traces of the exogamous mobility in Late Bronze Age? Interpreting urnfield cemeteries« na mednarodni konferenci »22nd Annual Meeting of the EAA«, Vilna, 31.8.-4.9.2016
 • Predavanje »Burial rites between the Late Bronze and Early Iron Age in the cemetery of Ljubljana, Slovenia« na mednarodni konferenci »Let the dead speak for the living. Late Bronze and Early Iron Age burials in Southeast Europe - theoretical perspectives in Balkan archaeology«, Dunaj, 30.11-2.12.2016
 • Predavanje »First cremation burials in south-eastern Alpine region. A short reflection« na mednarodni konferenci »Late Bronze Age mortuary practices and society in the Carpathian Basin«, Zagreb 9.-10.2.2017

 

2015

 • Predavanje za doktorske študente z naslovom »Intercultural contacts between the south-eastern Alpine region and the western Carpathian area in the second half of the 2nd millenium BC« na Inštitutu za prazgodovinsko arheologijo, Svobodna univerza v Berlinu (Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität), Berlin
 • Predavanje za dodiplomske študente pri predmetu Arheologija kovinskih obdobij »Nova spoznanja o bronasti dobi v osrednji Sloveniji - primer žarne nekropole v Ljubljani«, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Predavanje »Iron makes the world go round. Female adornment in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-eastern Alpine region«, na mednarodni konferenci »Être et paraître en Europe. Identité et parures féminines aux âges du Bronze et du Fer. To be and to be seen in Europe. Identity and female adornment in the Bronze Age and the Iron Age«, Université libre de Bruxelles, Bruselj, 17.-19.9.2015
 • Predavanje »Un confronto delle "facies" dell'età del Bronzo Finale in Italia e Slovenia« na mednarodni konferecni »Facies e culture nell’età del Bronzo italiana? «, Academia Belgica, Rim, 3.-4.12.2015

 

2014

Predavanje »Comparative analysis of the urnfield necropolises from Ljubljana (Slovenia), Korošci/St. Barbara and San Vito al Tagliamento (Friuli Venezia Giulia, Italy) in the Late Bronze and Early Iron Age (Bronzo finale-Primo Ferro)« na mednarodni konferenci »Preistoria e protostoria del Caput Adriae. XLIX Riunione Scientifica, dell'Istituto di Preistoria e Protostoria«, Udine/Pordenone, 8.-12.10.2014

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)