Naslov:
Stična. Železnodobna naselbinska keramika
Iron Age Settlement Pottery
Avtorica:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Cvinger nad Virom pri Stični velja za eno najpomembnejših železnodobnih središč na območju jugovzhodnih Alp. Njegova pomembnost se ne izraža zgolj v velikosti in umeščenosti v prostor, ampak tudi v ekonomski moči prebivalstva, ki jo je moč razbrati iz bogatih najdb najdenih na stiških nekropolah. Do sedaj je bilo o Stični objavljeno lepo število znanstvenih razprav, člankov in monografij, ki večinoma obravnavajo najdbe z grobišč. Predstavljeni so bili tudi izsledki naselbinskih izkopavanj z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974, vendar brez celovite in poglobljene analize keramičnih najdb. Le-tem je posvečena pričujoča knjiga, razdeljena v tri dele.

Prvi del prinaša revizijo naselbinskega stratigrafskega in kronološkega zaporedja, ki omogoča povezavo med pogosto težko opredeljivimi naselbinskimi in utrdbenimi fazami ter pripadajočim večinoma keramičnim gradivom.

Drugi del predstavlja jedro razprave, to je analitične študije keramike (način izdelave, oblike, okras), zaključuje pa se s pogledom na kulturni razvoj naselja in kronološkim okvirjem, kot ga zarisuje keramično gradivo.

Tretji del je kataloška predstavitev reprezentativnega vzorca obravnavanih najdb.

Na 22 prilogah so prikazani profili sond s projiciranimi najdbnimi kompleksi (pdf).

Kazalo vsebine
Še ...

KERAMIKA STIČNE; Demokracija 29.12.2016

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-923-7

Specifikacija

trda vezava • 20 × 29 cm • 448 strani • 82 risb, grafov in fotografij, 22 prilog

Cena

61,00 EUR (redna)
49,00 EUR (klubska)