Naslov:
Arheološka najdišča Ptuja. Panorama
Archaeological sites of Ptuj. Panorama
Avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Na griču Panorama na Ptuju, kjer leži eden pomembnejših predelov antičnega mesta Poetovio, so geofizikalne raziskave razkrile urbanistično zasnovo s potekom ulic in pravokotnimi stavbnimi parcelami. V knjigi je združeno dozdajšnje vedenje o Panorami, hkrati gre za nadaljevanje sistematične predstavitve arheoloških najdišč Ptuja.

Uvodna poglavja prinašajo zgodovino arheoloških raziskav, izhodišča analize in potek geofizikalnih raziskav z uporabljenimi metodami ter glavnimi rezultati. V osrednjih poglavjih smo povezali arheološke podatke različne kakovosti (naključne najdbe, zaščitna izkopavanja, stara in moderna arheološka raziskovanja, geofizikalne preglede) in jih umestili v prostor s pomočjo številnih načrtov. Celovito sliko dopolnjuje dodatek – Katalog kamnitih spomenikov z osnovnimi podatki, opisi, literaturo, komentarjem in fotografijami.

Kazalo vsebine
 • Predgovor / Preface (Jana HORVAT)
 • Uvod / Introduction (Jana HORVAT, Andreja DOLENC VIČIČ)
 • Pregled arheoloških odkritij ter izhodišča interpretacije / Overview of research and the analytical approach (Jana HORVAT, Andreja DOLENC VIČIČ)
 • Geofizikalne raziskave / Geophysical investigations (Branko MUŠIČ)
 • Opis arheoloških ostankov (Jana HORVAT, Branko MUŠIČ, Andreja DOLENC VIČIČ)
  • Uvod
  • Jugozahodno pobočje – območje 1
  • Jugovzhodno pobočje – območje 2
  • Severovzhodno pobočje – območje 3
  • Severovzhodno vznožje – območje 4
  • Severno pobočje – območje 5
 • Panorama v antiki / Panorama in the Roman period (Jana HORVAT, Branko MUŠIČ, Andreja DOLENC VIČIČ)
 • Literatura / Bibliography
  • Arhivsko gradivo in dokumentacija / Archives and documentation
  • Viri prostorskih podatkov / Spatial data sources
  • Fotografije / Photographs
  • Kratice / Abbreviations
 • Katalog kamnitih spomenikov / Catalogue of stone monuments (Anja RAGOLIČ)
  • Votivni spomeniki / Votive monuments
  • Nagrobni spomeniki / Funerary monuments
  • Fragmenti/ Fragments
  • Nenapisno gradivo / Stone monuments without inscriptions
  • Literatura / Bibliography
 • Table / Plates
 • Avtorji / Contributors

  Založnik

  Založba ZRC

  ISBN

  978-961-05-0271-5

  Specifikacija

  trda vezava • 20 × 29 cm • 192 strani • 68 načrtov, 12 fotografij predmetov, 56 fotografij in risb kamnitih spomenikov

  Cena

  33,00 EUR (redna)
  27,00 EUR (klubska)