Nagrada Slovenskega arheološkega društva

Datum objave: 14. junij 2022

Na svečani skupščini ob 50. obletnici Slovenskega arheološkega društva so podelili tudi nagrade društva za leto 2021. Za življensko delo jo je prejel

dddr. Andrej Pleterski, znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo.

***

Raziskovalno delo Andreja Pleterskega odlikuje izjemno širok in kontekstualen pogled na ključne probleme zgodnjega srednjega veka, kot so naseljevanje Slovanov, stiki in sobivanje s staroselci ter poselitvena dinamika. Trojni doktor znanosti Andrej Pleterski se z znanstvenimi problemi sooča z interdisciplinarnostjo, v kateri združuje arheologijo z zgodovinopisjem in etnologijo ter kulturno antropologijo. Zaradi te enkratne širine je njegov izjemen prispevek k preučevanju materialne kulture zgodnjega srednjega veka žal pogosto spregledan. In to kljub temu, da je Andrej Pleterski avtor in soavtor kar osmih odmevnih arheoloških monografij, katerih glavna tema je materialna kultura.

Andrej Pleterski je poglobil védenje o preteklosti slovenskega prostora z novimi in inovativnimi pristopi na podlagi municioznega zbiranja podatkov v digitalnih podatkovnih zbirkah. Njegove raziskave temeljijo na arheološkem gradivu posameznih najdišč predvsem iz Blejskega kota, Kranja in v zadnjem času Ptuja. Njegove raziskave odpirajo pogled na nadregionalne povezave, predvsem pa je prvi, ki je vzpostavil orodje za nadregionalno tipokronološko primerjavo materialne kulture. S tem je postavil temelje, da raziskovalci naslednje generacije lahko končno nehajo "jesti suhi kruh" tipoloških študij in se sladostrastno lotijo "marmelade", ki jo predstavljajo na materialni kulturi temelječa arheološka interpretacija življenja in ljudi v zgodnjem srednjem veku. S tem je pomembno usmeril ne le razvoj slovenske, temveč tudi mednarodne arheološke znanosti.