Skip to main content

Dežela stečkov

Projekt ARRS vodi Inštitut za antropološke in prostorske študije
Datum objave: 04. marec 2022

 

V sklopu projekta ARRS Dežela stečkov, katerega vodja je Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, se je ekipa strokovnjakov iz ZRC SAZU v začetku marca podala v Hercegovino, kjer v sodelovanju s kolegi z Republiškega zavoda za varstvo zgodovinske, kulturne in naravne dediščine Banja Luka opravlja topografski in arheološki pregled terenov v občinah Bileća, Berkovići in Nevesinje. Ekipo ZRC SAZU sestavljajo znanstvenice in znanstveniki različnih profilov, od arheologinj do strokovnjakinj za epigrafiko ter izvedencev za lidar in inženirjev geodezije: dr. Lucija Grahek in dr. Anja Ragolič z Inštituta za arheologijo, ter dr. Aleš Marsetič, dr. Žiga Kokalj in dr. Saša Čaval z Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU.

Gre za multidisciplinarni projekt, katerega osnovni namen je preučevanje stečkov - srednjeveških nagrobnikov Zahodnega Balkana. Foto Žiga Kokalj/ZRC SAZU