Osnovni podatki
9. junij 2015 ob 13:00 do 9. junij 2015 ob 14:30
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
vabi na javno predavanje,
ki bo v torek, 9.6.2015 ob 13.00 uri
v dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

Predavatelji

Benjamin ŠTULAR, Žiga KOKALJ, Edisa LOZIĆ

bodo predstavili

UPORABNOST DRŽAVNIH LIDAR PODATKOV
ZA ARHEOLOGIJO

Pred kratkim so postali dostopni prvi podatki lidarskega snemanja Slovenije, predvidoma do konca leta 2015 bodo na voljo podatki za celotno Slovenijo. Podatki so bili zajeti za večnamensko rabo in kakovost v največjem delu ni optimalna za arheološke potrebe. Zato smo na izbranih primerih preizkusili uporabnost podatkov za različne arheološke raziskave. Poleg študijskih primerov bomo predstavili načine izboljšanja berljivosti podatkov.

Predstavitev zajema, obdelave in dostopnosti podatkov:

 • Vizualizacija podatkov za arheologijo z brezplačnim orodjem RVT (Žiga Kokalj)
 • Ročno filtriranje podatkov (Edisa Lozić)
 • Avtomatsko filtriranje podatkov
 • Arheološka interpretacija izbranih študijskih primerov:
  • Gradišče nad Knežakom
  • Rimski vojaški tabor na Nadleškem hribu
  • Poznoantična naselbina Rodiška Ajdovščina
  • Zgodnjesrednjeveška poselitev v Prekmurju
  • Regresija morja na območju Srmina