Osnovni podatki
31. maj 2016 ob 12:00 do 31. maj 2016 ob 13:30
dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Podiplomska šola ZRC SAZU, Primerjalni študij idej in kultur, Arheološki modul
Opis

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR
Arheološki modul
Podiplomska šola ZRC SAZU
in
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

vabita v torek, 31. maja 2016 ob 12. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki 16 v Ljubljanani, kjer pripravljamo javno predavanje

dr. Mattia Vitelli Casella

THE IMPERIAL INSCRIPTIONS OF DALMATIA:
TWO STUDY CASES
Cesarski napisi iz Dalmacije: dva študijska primera

 

Člani cesarske družine so bili omenjeni na napisih iz različnih razlogov, npr. na posvetnih in religioznih posvetilih, gradbenih napisih. V predavanju bosta predstavljena dva primera iz Dalmacije, ki nam pomagata razumeti vpliv vladajočih cesarjev na "periferiji" imperija.

Predavanje, ki je namenjeno širši zainteresirani javnosti, bo v angleškem jeziku.

Vabljeni!

***

O predavatelju

Dr. Vitelli Casella je študiral antično zgodovino na Univerzi v Bologni in doktoriral leta 2011 z disertacijo La Liburnia settentrionale in età romana: studi di geografia ed istituzioni. Raziskave je usmeril na področje rimske province Dalmacije, kjer se na podlagi pisnih virov posveča vprašanjem antične geografije in s pomočjo epigrafskih spomenikov proučuje upravno zgodovino. Od oktobra 2015 do julija 2016 je gostujoči raziskovalec na Podiplomski šoli ZRC SAZU in na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU s štipendijo Republike Slovenije za izmenjavo tujih študentov.

Izbrana bibliografija:

  • Qualche considerazione sull'attribuzione dello ius Italicum alle comunità ispaniche e dalmate secondo la testimonianza di Plinio il Vecchio. – V: P. Ruggeri (ur.), L’Africa romana.Atti del XX Convegno Internazionale di studi. Vol. II, 2015, 1673–1680.
  • L’Europe du sud-est chez les géographes de l’époque impériale: continuités et ruptures. – V: G. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave (ur.), The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea antiquities. 2015, 203–210.
  • Routes And Harbour Archaeology: An attempt to Identify Some Ancient Toponyms on the Eastern Adriatic Coast. – V: S. Fazlullin, M. Mert Antika (ur.), Proceedings of the 17th Symposium on Mediterranean Archaeology. SOMA 2013. 2015, 34–40.
  • Il culto imperiale nella provincia romana di Dalmazia attraverso le attestazioni epigrafiche. – V: L. Zerbini (ur.), Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale. 2015, 299–313.
  • Il confine nord-orientale d’Italia nella Naturalis historia (3, 130 – 147) alla luce del cippo di Bevke”. – V: S. Busà et alii (ur.), Uno sguardo extra moenia. Riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra Oriente e Occidente, Marina di Patti, 2012, 265–274.