Osnovni podatki
3. april 2009 ob 18:00 do 7. junij 2009 ob 12:00
Dolenjski muzej Novo mesto

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Priložnostna razstava ob predstavitvi znanstvene monografije Dragana Božiča Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo (Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2008) predstavlja na petih panojih arheološke raziskave na dveh delih pomembnega poznolatensko-rimskega grobišča Beletov vrt z okolico v Novem mestu, opravljene v letih 1890 in 1902. V dveh vitrinah so razstavljene izbrane najdbe s tega grobišča, shranjene v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani in v Dolenjskem muzeju v Novem mestu.

Leta 1890 je bilo na delu sedanje Seidlove ceste, ki leži pred poslopjema nekdanjega Okrajnega glavarstva, Seidlova cesta 1, in Nove Ljubljanske banke, Seidlova cesta 3 (do leta 1993 je bil to začetek Ljubljanske ceste), pod vodstvom asistenta Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani Ferdinanda Schulza odkritih 34 rimskih in štirje železnodobni grobovi.

Izkopavanja na območju Okrajnega glavarstva so potekala leta 1902 brez strokovnega nadzora, zato je bilo veliko najdb uničenih. Med gradivom prevladujejo poznolatenske najdbe iz 2. in 1. stoletja pr. n. št.

Drugih pet panojev predstavlja poselitveno sliko Novega mesta od 9. stoletja pr. n. št. do 4. stoletja n. št., namembnost nenavadnega kamnitega bloka z Beletovega vrta, arheološko izrazje s konca 19. in začetka 20. stoletja, izkopavanje halštatske gomile v Portovaldu in nekaj del Toneta Kneza, kustosa za arheologijo v Dolenjskem muzeju v Novem mestu od leta 1958 do leta 1993, ki se dotikajo tudi grobov na območjih Ljubljanske ceste in Okrajnega glavarstva.

Avtor: Dragan Božič
Oblikovanje: Tamara Korošec