Osnovni podatki
3. april 2012 ob 19:00
Predavalnica Zemljepisnega muzeja GIAM

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Lepo povabljeni na situlski večer, ki ga pripravljamo ob izidu Arheološkega vestnika v predavalnici Zemljepisnega muzeja na Gosposki 16.

Večer je zamišljen kot kratko predavanje našega mladega kolega dr. Tomaža Lazarja (Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost NMS), ki je v tej številki objavil zelo zanimivo interpretacijo prizora dvoboja z ročkami (Borilna tehnika halštatskodobnih boksarjev: poskus ponovne interpretacije situlskih upodobitev), kot odgovor na Zimmermannov članek (AV 54, 2003: Boksanje v situlski umetnosti – boj s pestmi).
Bliže bomo odgovoru, ali prizor upodablja boj na življenje in smrt ali pa gre le za plemenito tekmo, v kateri nihče ne umre. Avtor nam bo ponazoril ta dvoboj tudi s praktičnega vidika.


Boksarja na situli z Vač (Zimmermann 2003, sl. 1).

Večer bo moderiral dr. Peter Turk iz Narodnega muzeja Slovenije, k diskusiji pa smo povabili tudi profesorja dr. Bibo Teržan iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in ddr. Mitjo Guština iz Inštituta za dediščino Sredozemlja UP ZRS.

Vabljeni ste vsi, ki vas zanimajo šport, arheologija, situlska umetnost in borilne veščine.