Osnovni podatki
7. junij 2016 ob 11:00 do 7. junij 2016 ob 12:30
dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Podiplomska šola ZRC SAZU, Primerjalni študij idej in kultur, Arheološki modul
Opis

Vabimo na nastopno predavanje,

 

ki ga bo imel kandidat za izvolitev v naziv docenta za predmetno področje arheologije,
znanstveni sodelavec na Inštitutu za arheologije ZRC SAZU,

dr. Benjamin Štular

Prostorska arheologija − arheologija v prostoru.
Razvoj raziskovanja prostora v arheologiji na primeru Krasa in Notranjske

 

Nastopno predavanje bo v torek, 7. junija 2016 ob 11. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki 16 v Ljubljani.

Razvoj raziskovanja prostora v arheologiji ima večstoletno zgodovino. V zadnjega pol stoletja razvoju lahko sledimo že po uporabi različnih izrazov: poselitvena arheologija, prostorska arheologija, naselbinska arheologija in arheologija krajin. Vsak izraz opisuje preplet teoretskih izhodišč in metodoloških orodij, ki skupaj tvorijo "šolo" oziroma arheološko prakso.

Na primeru raziskovanja Notranjske in Krasa bomo pokazali razvoj arheoloških praks, ki so pustile najpomembnejši pečat v slovenski arheologiji. Posebej bo predstavljen pogled na trenutno stanje, ki ga obeležujeta predvsem digitalna arheologija in t. i. lidarski podatki. Prva omogoča dostop in analizo ogromne količine raznorodnih podatkov. Lidarski podatki oziroma podatki zračnega laserskega skeniranja pa imajo potencial, da v nekaj letih prinesejo količino novih arheoloških podatkov primerljivo na primer z delom cele generacije slovenskih arheologov, ki si je spomenik postavila z izdajo Arheoloških najdišč Slovenije.

Vabljeni!