Osnovni podatki
28. november 2012 ob 9:00 do 28. november 2012 ob 15:00
Dvorana zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Praksa 3R dokumentiranja.
Fotogrametrija, skeniranje in modeliranje

Kdaj: 28. novembra 2012
Kje: Dvorana zemljepisnega muzeja, Gosposka ul. 16, Ljubljana

Predavanja

Na predavanjih bomo predstavili pregled različnih praks trirazsežnostnega dokumentiranja s poudarkom na fotogrametriji (t.i. metode »structure from motion« oz. izdelava trirazsežnih modelov iz običajnih fotografij). Na praktičnih primerih iz arheologije bomo prikazali zajem, obdelavo in analizo podatkov ter opozorili na probleme njihove diseminacije in objavljanja. Gre za uvodna, nespecialistična predavanja, s katerimi  želimo s tematiko seznaniti geografe, ki jih zanima cenovno ugodno dokumentiranje raznovrstnih pojavov manjših razsežnosti in njihovega razvoja. Kljub temu, da bodo metode obravnavane na arheoloških primerih, so zelo primerne tudi na primer pri analizi kraških pojavov in erozijskih procesov.

***

9:00-9:45
Introduction to 3D data capture technologies / Uvod v 3R zajemanje podatkov

9:45-10:15
Workflows for close-range photogrammetry / Fotogrametrija v arheologiji

10:15-10:45

Coffee Break

10:45-11:30

Comparative metrics, analysis and dissemination strategies for 3D models / Metrične primerjalne analize, analiza podatkov in diseminacija 3R modelov

Delavnice

Na delavnicah bodo udeleženci dobili praktične izkušnje osnovnih metod fotogrametrije. Udeležba na delavnici je omejenana 10 udeležencev, zato vas prosimo da se prijavite na iza@zrc-sazu.si do 20. oktobra. V primeru prevelikega števila prijav bodo prijave obravnavali glede na datum prijave.

Delavnico bo vodila gostujoča raziskovalka iz ZDA Rachel Opitz in bo potekala v angleškem jeziku.

13:00-15:00 Practical Photogrammetry Workshop

  • How to take photos for photogrammetric modeling / Kako fotografirati za potrebe fotogrametrije
  • Model processing in Photoscan / Procesiranje modelov s programom Photoscan
  • Model cleaning and Simplification in Meshlab / Obdelava modelov s programom Meshlab

     

Na vrh