Osnovni podatki
14. maj 2015 ob 17:00 do 14. maj 2015 ob 19:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Inštitut za arheologijo

vabi na predavanje

 

Riccarda Cecovinija

 

ROAD NETWORK AND SETTLEMENTS IN THE AREA
BETWEEN LATE ANTIQUITY AND EARLY MIDDLE AGES

(Poti in naselja v spodnji Vipavski dolini
med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom)

 

Predavanje bo v angleškem jeziku v četrtek, 14. maja 2015 ob 17. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana.

Riccardo Cecovini bo predstavil preliminarne rezultate raziskave antične ceste Akvileja–Emona, ki  jo pripravlja v okviru doktorskega študija. Med drugim bo prikazal še neobjavljene arhivske fotografije glavne rimske ceste. Na podlagi topografije in pomembnejših arheoloških najdišč bo poskusil rekonstruirati sekundarno cestno mrežo med 4. in 7. st.


Prelazi in poti preko vzhodnih Alp

Riccardo Cecovini je diplomiral iz srednjeveške zgodovine na Univerzi v Trstu z nalogo Pot v zgodovino: politična vloga antične vojaške ceste Akvileja–Emona: od romanizacije do pozne antike. Trenutno je doktorski študent Univerze v Trstu in pripravlja nalogo z naslovom Organizacija teritorija vzdolž antične ceste Akvileja–Emona v zgodnjem srednjem veku: kriza in preoblikovanje. Njegovi mentorji so Donata Degrassi, profesorica srednjeveške zgodovine na Univerzi v Trstu, Andrea Tilatti, profesor srednjeveške zgodovine na Univerzi v Vidmu, in Rajko Bratož, profesor antične zgodovine na Univerzi v Ljubljani.
Trenutno je gostujoči raziskovalec na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU.

S temo predavanja je povezan tudi njegov članek:

R. Cecovini, Galli Transalpini transgressi in Venetiam: riepilogo degli studi precedenti e nuova ipotesi interpretativa (Galli Transalpini transgressi in Venetiam: analiza dosedanjih raziskav in nova interpretativna hipoteza). – Arheološki vestnik 64, 2013, 177–196.

VABLJENI!