18

NOV

09:00

Petoviona in njen agerOsnovni Podatki

18. november 2020 ob 09:00 do 18. november 2020 ob 15:00
oddaljen dostop (Zoom)

Organizator: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož


Opis

Program Zoom srečanja (pdf)

 

Spoštovani kolegi,

zaradi slabšanja epidemioloških razmer bomo pripravili Simpozij Petoviona in njen ager v dveh delih. Prvi del bo potekal 18. novembra 2020, od 9. do 15. ure (z odmorom), z oddaljenim dostopom preko aplikacije ZOOM. Takrat bo vsak udeleženec zelo na kratko (5 do 10 min) predstavil svojo temo. Dogodek bo sneman. Program boste dobili pravočasno.

Prosimo, da nam predhodno (najpozneje do 13. novembra 2020) pošljete vaše predstavitve v PowerPoint ali v pdf obliki.

Drugi del simpozija bo potekal v živo z bolj poglobljenimi predstavitvami v letu 2021. Datum bomo določili pozneje. Po zaključku simpozija bo sledila objava prispevkov.

Program in natančna navodila o poteku letošnjega dela simpozija boste dobili v naslednjih dneh.

Iva Ciglar in Jana Horvat

***

Na simpoziju, ki bo potekal ob 1950. obletnici prve omembe rimske naselbine Poetovio, želimo predstaviti nove arheološke izsledke na območju antičnega mesta in na njegovem upravnem ozemlju. Zanimajo nas različni vidiki razvoja Petovione, od posameznih terenskih raziskav do poglobljenih analiz arheoloških najdb in pisnih virov. Sprašujemo se o tradiciji iz prazgodovine in o dogajanju po propadu rimske države. V petovionskem agru so odprta številna vprašanja: meje, mreža poti, manjša naselja in vile, gospodarske osnove, staroselci.

Simpozij spremlja razstavo Osrčje Petovione, Ptuj v rimski dobi, ki je postavljena na Ptujskem gradu. Tako bomo predstavili tudi muzejski pedagoški program, posvečen življenju v Petovioni.

Cilj simpozija je nov korak v poznavanju rimske dobe na širšem območju Ptuja, s katerim bomo pospešili bodoče raziskave, olajšali varovanje kulturne dediščine in omogočili še boljše predstavitve te dediščine javnosti.

Referati so časovno omejeni na 15 minut.

Predstavitve terenskih raziskav ali manjših analiz gradiva so lahko tudi v obliki plakata, s petminutnimi predstavitvami.

Uradni jeziki kongresa so slovenščina, hrvaščina, angleščina in nemščina.

Rok za prijavo referatov in plakatov je 31. 7. 2020.

Povzetke v obsegu 300 znakov je potrebno oddati do 31. 8. 2020.

V primeru velikega števila prijav, si organizacijski odbor pridržuje pravico do prilagajanja programa (npr. dolžina in oblika predstavitev).

Objava

V letu 2021 načrtujemo objavo vseh prispevkov, ki morajo biti oddani do meseca aprila 2021. Podrobnejša navodila bomo objavili po simpoziju.

Kontakt in prijava:

Iva Ciglar: iva.ciglar@pmpo.si
Jana Horvat: jana.horvat@zrc-sazu.si