Osnovni podatki
18. marec 2014 ob 11:00 do 18. marec 2014 ob 12:00
Dorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Dežela Veneto – Sekcija za varstvo kulturne dediščine
Opis

 

VMESNA NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA CAMAA ZA VREDNOTENJE VOJAŠKE ARHITEKTURE SEVERNEGA JADRANA

Projekt CAMAA, Center za severnojadransko vojaško arhitekturo, se izvaja v okviru Evropskega programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013. Uradna predstavitev projekta CAMAA bo 18. marca 2014 v Ljubljani, v Dvorani Zemljepisnega muzeja, v okviru skupne vmesne novinarske konference. V Italiji je predstavitev potekala na novinarski konferenci novembra lani.

Projekt je nastal leta 2013 z namenom vzpostavitve čezmejne mreže za ohranjanje in vrednotenje vojaške arhitekture na območju severnega Jadrana, njenega skupnega trajnostnega upravljanja, pa tudi nadgrajevanja in utrjevanja že izvedenih aktivnosti v okviru prejšnjih evropskih projektov.

Vodilni partner projekta, katerega vrednost znaša slabih 1,2 milijona evrov, je Direkcija za varstvo kulturne dediščine Dežele Veneto; v njem sodeluje še trinajst partnerjev, devet na italijanski in štirje na slovenski strani. Eden najbolj otipljivih in neposrednih rezultatov aktivnosti projekta CAMAA bo ustanovitev Centra za severnojadransko vojaško arhitekturo s tremi operativnimi sedeži (Benetke z utrdbo Forte Marghera, Občina Palmanova in Pomnik na Cerju v Sloveniji), ki bo predstavljal inovativen in skupen čezmejni model upravljanja vojaške dediščine.

V okviru projekta CAMAA se izvajajo izobraževanja in usposabljanja za oblikovanje novih poklicnih profilov in za ustvarjanje novih delovnih mest na področju turizma in kulture. Izdelali bomo tudi vrsto konservatorskih načrtov vojaških zgradb s čezmejnim vplivom, na nekaterih lokacijah pa bomo poskusno uvedli proizvodne in trgovske dejavnosti v obliki javnega-zasebnega partnerstva.

V projektu, ki se bo zaključil januarja 2015, sodelujejo slovenske in italijanske občine, univerze, institucije in lokalne oblasti: Dežela Veneto – Sekcija za varstvo kulturne dediščine, Marco Polo System GEIE, Skupnost občin Comunità collinare del Friuli, Občina Palmanova, Univerza v Ferrari, Občina Ferrara, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Občina Miren - Kostanjevica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestna občina Koper, Deželna direkcija za kulturno in krajinsko dediščino Furlanije - Julijske krajine, Zavod za varstvo arhitektonske in krajinske dediščine Benetk in beneške Lagune, Univerza v Trstu – Oddelek za strojništvo in arhitekturo.