Osnovni podatki
Opis

Anja RAGOLIČ

Nagrobniki vojaškega in civilnega prebivalstva Petovione

(Doktorat: Rimski napisi Petovione - nagrobniki civilnega in vojaškega prebivalstva. PŠ ZRC SAZU Ljubljana 2015. Mentorja dr. Jana Horvat in dr. Milan Lovenjak)


Ager Petovione

Antično mesto Poetovio je ležalo na pomembnem trgovskem križišču, kjer sta se srečala stara prazgodovinska pot, znana kot Jantarna pot, in kjer je potekal prehod čez plovno reko Dravo. Pod Trajanom je bila na tem mestu ustanovljena Colonia Ulpia Traiana Poetovio, njen ager pa je na severu in zahodu mejil na provinco Norik, na jugovzhodu pa je h koloniji sodil tudi pomembni termalni kompleks v Varaždinskih Toplicah (Aquae Iasae). Številni nagrobni napisi tega območja pričajo o prisotnosti vojakov / veteranov različnih legij in enot pretežno italskega porekla, nagrobniki civilnega prebivalstva pa prinašajo številna imena avtohtonega prebivalstva.