06

NOV

09:00

Manjše rimske naselbine na slovenskem prostoruOsnovni Podatki

06. november 2015 ob 09:00 do 06. november 2015 ob 13:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za arheologijo in dediščino, Fakulteta za humanistične študije, Univerz…


Opis

Okrogla miza

MANJŠE RIMSKE NASELBINE NA SLOVENSKEM PROSTORU

Petek, 6. novembra 2015, s pričetkom ob 9. uri,  v dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana.

 

Med izstopajočimi oblikami poselitve v rimski dobi,  kot sta avtonomno mesto in vila rustika, je tudi kategorija, ki jo lahko nevtralno poimenujemo manjša urbana naselbina. Do leta 2017 želimo pripraviti monografijo, v kateri bi po enotnem konceptu in v zgoščeni obliki predstavili vsa tovrstna naselja na slovenskem prostoru. Cilj, ki bo koristil celotni slovenski arheologiji, bomo lahko dosegli samo s skupnimi močmi. K sodelovanju želimo pritegniti čim več arheologov vseh generacij.


Vrhnika (rezultati geoeletričnega kartiranja na zračni fotografiji) in Rodik (digitalni model reliefa)

V prvem delu okrogle mize bomo kot vzorec študijske obravnave naselji predstavili  nekaj izbranih primerov. V diskusiji, ki bo sledila, pa bomo preverili predlagani koncept strukture in vsebine poglavij o posameznih naselbinah ter izdelali načrt za pregledno monografijo.

***

Program srečanja, v premislek pa še koncept predstavitve posameznega naselja.

 

Vabimo vas, da se okrogle mize udeležite v čim večjem številu.

 

Jana Horvat                 Andrej Gaspari                       Irena Lazar