Osnovni podatki
5. december 2018 ob 8:30 do 5. december 2018 ob 14:00
dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Spoštovane kolegice in kolegi!

V organizaciji Inštituta za arheologijo ZRC SAZU bo v sredo, 5. decembra 2018, v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, potekal Dan bronaste dobe 2018. Za vse, ki še ne veste, je zamišljen kot srečanje, katerega namen je seznaniti se z novostmi povezanimi z bronasto dobo na slovenskem ozemlju, kot so predstavitve predmetov, naselij, grobišč, dpojev, topografskih izsledkov, izsledkov arheometalurgije, eksperimentalne arheologije, dendrokronologije, analiz paleookolja itd.

Morebitna vprašanja sporočite na: primoz.pavlin@zrc-sazu.si.

Program srečanja (pdf)