Osnovni podatki
5. december 2018 ob 9:00 do 5. december 2018 ob 14:00
dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Spoštovane kolegice in kolegi!

V organizaciji Inštituta za arheologijo ZRC SAZU bo predvidoma v sredo, 5. decembra 2018, v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, potekal Dan bronaste dobe 2018. Za vse, ki še ne veste, je zamišljen kot srečanje, katerega namen je seznaniti se z novostmi povezanimi z bronasto dobo na slovenskem ozemlju, kot so predstavitve predmetov, naselij, grobišč, dpojev, topografskih izsledkov, izsledkov arheometalurgije, eksperimentalne arheologije, dendrokronologije, analiz paleookolja itd.

Dobrodošli ste vsi (s prispevkom ali brez), ki vas zgoraj navedena tematika zanima.
Prosim vas, da udeležbo skupaj z naslovom prispevka in morebitna vprašanja sporočite čimprej na: primoz.pavlin@zrc-sazu.si.