Osnovni podatki
7. december 2016 ob 8:30 do 7. december 2016 ob 14:00
Zemljepisni muzej, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Spoštovane kolegice in kolegi!

V organizaciji Inštituta za arheologijo ZRC SAZU bo v sredo, 7. decembra 2016, v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani od 8:30 dalje, potekal Dan bronaste dobe 2016. Za vse, ki še ne veste, je zamišljen kot srečanje, katerega namen je seznaniti se z novostmi povezanimi z bronasto dobo na slovenskem ozemlju, kot so predstavitve predmetov, naselij, grobišč, dpojev, topografskih izsledkov, izsledkov arheometalurgije, eksperimentalne arheologije, dendrokronologije, analiz paleookolja itd.


Kapiteljska njiva 2016, grob KŽG 300 (foto B. Križ)

Dobrodošli ste vsi (s prispevkom ali brez), ki vas zgoraj navedena tematika zanima.

Program