Osnovni podatki
9. december 2015 ob 9:00 do 9. december 2015 ob 15:00
Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

V organizaciji Inštituta za arheologijo ZRC SAZU bo v sredo, 9. decembra 2015, v Prešernovi dvorani na Novem trgu 4 v Ljubljani potekal Dan bronaste dobe 2015. Za vse, ki še ne veste, je zamišljen kot srečanje, katerega namen je seznaniti se z novostmi povezanimi z bronasto dobo na slovenskem ozemlju, kot so predstavitve predmetov, topografskih izsledkov, izsledkov arheometalurgije, eksperimentalne arheologije, dendrokronologije, analiz paleookolja itd.

Dobrodošli ste vsi (s prispevkom ali brez), ki vas zgoraj navedena tematika zanima.

Program srečanja


Novo mesto, Kapiteljska njiva. Poznobronastodobni grob 284 ob odkritju (foto: B. Križ)