Osnovni podatki
10. december 2014 ob 9:00 do 10. december 2014 ob 15:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Program srečanja

V organizaciji Inštituta za arheologijo ZRC SAZU bo v sredo, 10. decembra 2014, v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani potekal Dan bronaste dobe 2014. Zamišljen je kot srečanje, katerega namen je seznaniti se z novostmi povezanimi z bronasto dobo na slovenskem ozemlju kot so: predstavitve predmetov, topografskih izsledkov, kot tudi izsledkov arheometalurgije, eksperimentalne arheologije, dendrokronologije, analiz paleookolja itd.

Dobrodošli ste vsi (s prispevkom ali brez), ki vas zgoraj navedena tematika zanima. Udeležbo skupaj z naslovom prispevka in morebitna vprašanja sporočite čimprej na naslov: primoz.pavlin@zrc-sazu.si


Eden od srpov iz še neobjavljenega bosanskega žarnogrobiščnodobnega depoja Paležnica.