Osnovni podatki
23. oktober 2013 ob 9:00 do 23. oktober 2013 ob 15:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Dan bronaste dobe 2013 se bo odvijal v sredo, 23. oktobra, v dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani z začetkom ob 9 uri.

Na programu je zaenkrat devet prispevkov. Če bi želel še kdo kaj dodati je seveda še vedno dobrodošel. Predavatelje prosim, da pridejo pol ure pred začetkom, da bomo prenesli datoteke iz USB ključev na računalnik.

Depo Gorenji Suhadol (12.–11. st. pr. n. št.). Hrani Dolenjski muzej (foto: B. Križ).

Program

  • Miha MURKO, Manca OMAHEN: Mačkovec pri Novem mestu - bronastodobna naselbina med vrtačami
  • Elena LEGHISSA: Bronastodobna naselbina Medvode-Svetje
  • Boris KAVUR, Marija LUBŠINA TUŠEK, Martina KAVUR: Poznobronastodobno grobišče Zavrč
  • Barbara HOFMAN: Bronasta doba v okolici Cerkniškega jezera (Podskrajnik, Želše)
  • Petra STIPANČIČ: Poznobronastodobni depo Gorenji Suhadol
  • Peter TURK: Bronasta polnoročajna meča iz Ljubljanice
  • Primož PAVLIN: Okov bronastodobne nožnice(?) z najdišča Vodice-Kavci
  • Barbara HOFMAN: Rezultati analiz iz bronastodobne naselbine v Grosupljem
  • Tjaša TOLAR: Makrorastlinski ostanki z bronastodobnih najdišč po Sloveniji (pretekle in nove raziskave)
  • Maja ANDRIČ, Tomaž VERBIČ: Obrežje Ljubljanice na Špici in človekov vpliv na okolje v pozni prazgodovini (2500 pr. n. št. - 50 n. št.)