Osnovni podatki
13. maj 2013 ob 17:00 do 13. maj 2013 ob 19:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, Primerjalni študij idej in kultur, Arheološki modul
Opis

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, Primerjalni študij idej in kultur, Arheološki modul in Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU

vabita na javno predavanje

Anamarije KURILIĆ

Arheološka raziskovanja v Uvali Caska in problem antične Cissae

Predavanje bo v ponedeljek, 13. maja ob 17.00. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana.

Povzetek:

Že davno poznane rimske ostanke iz Uvale Caska pri Novalji na otoku Pagu raziskovalci povezujejo z naselbino Kiso (Cissa), omenjeno pri Pliniju. V predavanju bo predstavljeno dosedanje vedenje o lokaciji in statusu Kise, hkrati pa tudi rezultati pomembnih in zanimivih arheoloških raziskovanj.

Vljudno vabljeni!

***

Predstavitev predavateljice

Dr. Anamarija Kurilić, izredna profesorica na Oddelku za zgodovino Univerze v Zadru, raziskuje latinsko epigrafiko, rimskodobno onomastiko in družinsko-rodovne strukture, rimsko družbeno zgodovino, rimske nekropole in predrimska ljudstva. Je avtorica številnih člankov v revijah in dveh monografij:

  • Ususret Liburnima. Studije o društvenoj povijesti ranorimske Liburnije (Zadar 2008),
  • Epigrafski spomenici na prostoru Novalje (Novalja, Zadar 2004),

Je tudi sourednica pomembnega zbornika:
- S. Čače, A. Kurilić, F. Tassaux (ured.), Les routes de l’ Adriatique antique: geographie et economie, Ausonius memoires 17 (Bordeaux, Zadar 2006).

Izbrana bibliografija