Osnovni podatki
4. maj 2015 ob 7:00 do 15. avgust 2015 ob 17:00
Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi nad Slovensko Bistrico

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Ančnikovo gradišče, 5. teden izkopavanj: izkopišče se širi, zid daljša in najdbe bogatijo.


Pogled na izkopišče iz zraka


Del očiščenega zidu


Po najdbi novca ... in male svinčene sekirice

***

Prikaz najnovejših odkritij na tiskovni konferenci v sredo, 10. junija 2015 ob 10. uri na najdišču

***

Ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU v sodelovanju s Skupino Stik raziskuje na poznoantični naselbini Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi nad Slovensko Bistrico. Raziskava poteka v sklopu projekta Evropskega teritorialnega sodelovanja Rojstvo Evrope, katerega nosilec je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.


Rekonstruiran del severnega obzidja in vhod v naselbino

Sistematične raziskave na tem najdišču potekajo s prekinitvami od 80-ih let prejšnjega stoletja. Do sedaj je bil raziskan že večji del naselbine, ki živi predvsem v poznorimskem obdobju (3., 4. in začetek 5. st.) ter v manjši meri tudi v obdobju zgodnjega srednjega veka (7. – 10. st.).


Ančnikovo gradišče z zahoda

Dosedanja izkopavanja so bila osredotočena na južni in zahodni rob naselbine z obzidjem, na katerega so se naslanjali posamezni objekti. V severozahodnem delu je bil odkrit tlakovan vhod, medtem ko na vzhodnem delu zaradi strmine pobočja obrambnega zidu ni bilo.

Letos nameravamo izkopati še neraziskan severni del naselbine, da razjasnimo nadaljevanje obzidja ob že odkritem severnem vhodu, ob obzidju pa pričakujemo tudi objekte.


Tloris Ančnikovega gradišča z raziskanimi objekti in območjem letošnjih raziskav

 

Do sedaj smo odprli približno četrtino območja, predvidenega za raziskavo in pričakovano naleteli na ruševino obzidja, v kateri se že opazi linija zidu, ter sledove objekta ob vhodu. Tega označuje debela žganinska plast, posamezna kurišča in podporni stebri.


Očiščeni del ruševine, v kateri se že vidi linija zidu

Med najdbami so številni odlomki poznoantične lončenine, med katerimi so nekateri glazirani ali okrašeni z valovnico, od kovinskih najdb pa velja omeniti bronast krilat okov in trikotni pasni zaključek, okrašen s klinastim vrezom.


Krilat pasni okov in trikotni pasni zaključek