Osnovni podatki
Opis

Tjaša TOLAR

Arheobotanika, veda o nekdanjem okolju in prehrani

(Doktorat: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja. BF Ljubljana 2011. Mentorja dr. Katarina Čufar in dr. Anton Velušček)

Arheobotanika je veda, ki proučuje rastlinske makroostanke z arheoloških najdišč. Največkrat so le-ti ohranjeni v zoglenelem stanju, in v večini predstavljajo ostanke oglja s kurišč oz. ognjišč ali ostanke zalog kulturnih rastlin (predvsem žit). V z vodo prepojenih sedimentih so tovrstne najdbe bolj pestre in številčnejše, saj se v takšnih razmerah ohranijo tudi nezogleneli rastlinski ostanki, ki pričajo tako o prehranski kot tudi okoljski vegetaciji. V Sloveniji najbolj znana takšna najdišča so kolišča z Ljubljanskega barja, zato se bomo v tokratnem predavanju posvetili najnovejšim odkritjem na področju slovenske arheobotanike koliščarske kulture.