Osnovni podatki
1. marec 2016 ob 16:30 do 3. marec 2016 ob 19:30
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Opis

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravlja sedmi Grošljev simpozij, tridnevno interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki bo potekalo od torka, 1. marca 2016, do četrtka, 3. marca 2016, v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki 16 v Ljubljani.

Simpozij z naslovom »Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen« bo skušal spodbuditi tvorno razpravo o problematiki, ki je v marsičem odprta in zdaj še aktualnejša zaradi bližnje prenove pravil slovenskega pravopisa. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni klasični filologi, slovenisti, prevajalci iz klasičnih in drugih jezikov, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, arheologi, geografi, primerjalni jezikoslovci, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s sorodnih področij.

Program simpozija

 


Gortinski zakonik, najden na Kreti leta 1884; črke tečejo z desne proti levi in nato nazaj (bustrofedon); foto PRA, Wikimedia Commons.

Za vse dodatne informacije sta na voljo članici organizacijskega odbora – dr. Marjeti Šašel Kos (za Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, mkos@zrc-sazu.s) ali dr. Nadi Grošelj (za DAHŠ, nada-marija.groselj@guest.arnes.si).

***

24. oktobra 2009 so DAHŠ, Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in SAZU obeležili 30-letnico smrti akademika in dolgoletnega profesorja Filozofske fakultete dr. Milana Grošlja (1902–1979) z odkritjem spominske plošče na njegovi rojstni hiši v Kamniku, zdaj Hotelu Malograjski dvor. Sledil je celodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij »Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva«. Zaradi velikega zanimanja je DAHŠ sklenilo uvesti vsakoletno tradicijo »Grošljevega simpozija«, recenziran izbor predstavljenih referatov pa naknadno objaviti v posebni tematski številki revije za klasično filologijo Keria. V naslednjih letih so se zvrstili simpoziji:
− Politika, zgodovina, gledališče: od Ajshilovih Peržanov do Seneki pripisane Oktavije (2010)
− Antični miti v besedi, podobi in zvoku (2011
− Svet živali v življenju antičnega človeka (2012)
− Per aspera ad astra: zvezdoslovje v antiki (2013).
− In corpore sano: skrb za telo v antiki (2014).