Osnovni podatki
21. oktober 2014 ob 16:30 do 23. oktober 2014 ob 19:30
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
Opis

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ) v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteto za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (AMEU-ISH) pripravlja šesti Grošljev simpozij, tridnevno interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki bo potekalo od torka, 21. oktobra, do četrtka, 23. oktobra 2014, v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki 16 v Ljubljani, od 16:30 do 19:30.

***

24. oktobra 2009 so DAHŠ, Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in SAZU obeležili 30-letnico smrti akademika in dolgoletnega profesorja Filozofske fakultete dr. Milana Grošlja (1902–1979) z odkritjem spominske plošče na njegovi rojstni hiši v Kamniku, zdaj Hotelu Malograjski dvor. Sledil je celodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij »Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva«. Zaradi velikega zanimanja je DAHŠ sklenilo uvesti vsakoletno tradicijo »Grošljevega simpozija«, recenziran izbor predstavljenih referatov pa naknadno objaviti v posebni tematski številki revije za klasično filologijo Keria. V naslednjih letih so se zvrstili simpoziji:
− Politika, zgodovina, gledališče: od Ajshilovih Peržanov do Seneki pripisane Oktavije (2010)
− Antični miti v besedi, podobi in zvoku (2011
− Svet živali v življenju antičnega človeka (2012)
− Per aspera ad astra: zvezdoslovje v antiki (2013).

Tema šestega simpozija, ki bo potekal od 21. do 23. oktobra 2014, je »In corpore sano: skrb za telo v antiki«. Tudi to srečanje je zamišljeno kar najbolj interdisciplinarno, tako da smo k sodelovanju povabili strokovnjake z najrazličnejših področij – na primer ved v zvezi s športom (vključno medicino), arhitekture ter humanistike in družboslovja (klasične filologije, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, antropologije, filozofije ...).

Za posamezen referat je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor referatov v obliki znanstvenih člankov bo objavljen v tematski številki revije Keria (16/1, 2014).

 

***

Program simpozija