Osnovni podatki
13. oktober 2012 ob 9:00 do 16. oktober 2012 ob 20:30
13.10.: Prešernova dvorana (Novi trg 4); 16.10.: dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka 16)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Opis

Prvi del dogodka bo potekal v soboto, 13. oktobra 2012, v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, Ljubljana,
drugi del (situlski in arheozoološki večer) pa v torek, 16. oktobra, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16.

Tema četrtega simpozija je 'Svet živali v življenju antičnega človeka'. Vabljeni so tudi arheologi, ki se ukvarjajo z železno dobo, saj je bil to čas homerske in klasične Grčije ter Etruščanov, naša dežela pa je bila na periferiji tega sveta. Tudi to srečanje je zamišljeno kar najbolj interdisciplinarno, tako da so k sodelovanju vabljeni strokovnjaki z najrazličnejših področij – naravoslovnih, na primer (arheo)zoologije, in humanističnih (klasične filologije, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, antropologije, etnologije, sociologije, filozofije, primerjalne književnosti, primerjalnega jezikoslovja ...). Dobrodošli so referati z žariščem na konkretnih primerih (npr. na posamezni arheološki najdbi, upodobitvi ali odnosu do določene živalske vrste) kot tudi širše zastavljene predstavitve.

Program >>

Za vse dodatne informacije sta na voljo članici organizacijskega odbora:.
– dr. Marjeti Šašel Kos (za Inštitut za arheologijo ZRC SAZU; e-pošta: mkos@zrc-sazu.si)
– ali dr. Nadi Grošelj (za DAHŠ; e-pošta: nada-marija.groselj@guest.arnes.si ali sestertia@hotmail.com).

***

24. oktobra 2009 sta DAHŠ (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije) in Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s SAZU obeležila 30-letnico smrti akademika in dolgoletnega profesorja Filozofske fakultete dr. Milana Grošlja (1902–1979) z odkritjem spominske plošče na njegovi rojstni hiši v Kamniku, zdaj Hotelu Malograjski dvor. Sledil je celodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij, na katerem so nastopili predstavniki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU in Univerze na Primorskem. Referati so pod naslovom Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva v obliki člankov izšli v tematski številki klasičnofilološke revije Keria (Keria 12/1, 2010).

Zaradi velikega zanimanja je DAHŠ sklenilo uvesti vsakoletno tradicijo »Grošljevega simpozija«, izbor predstavljenih referatov pa naknadno objaviti v posebnem bloku revije Keria. 16. oktobra 2010 je organiziralo drugi Grošljev simpozij z naslovom 'Politika, zgodovina, gledališče: od Ajshilovih Peržanov do Seneki pripisane Oktavije', 22. oktobra 2011 pa tretji Grošljev simpozij 'Antični miti v besedi, podobi in zvoku'. Izbor referatov iz leta 2010 je izšel v redni številki Kerie (Keria 13/1, 2011), izbor referatov iz leta 2011 bo objavljen v Kerii 14/1, 2012 (v pripravi).