Osnovni podatki
24. avgust 2017 ob 10:00 do 27. avgust 2017 ob 19:00
ZRC SAZU, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
ICTM Study Group on Music Archaeology & German Archaeological Institute, for the EMAP
Narodni muzej Slovenije
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo
Imago Sloveniae
Opis

Simpozij je namenjen predstavitvi trenutnega stanja raziskav na temo predzgodovinske glasbene kulture in glasbil. Poseben poudarek bo na predstavitvi različnih pogledov na interpretacijo koščenega neandertalskega glasbila iz Divjih bab I. Udeleženci simpozija bodo lahko svoje referate objavili v Publications of the ICTM Study Group on Music Archaeology.

Prijave in kratke povzetke referatov zbira gospod Arnd Adje Both: adje.both@dainst.de.

Več informacij na: http://www.ictmusic.org/group/109/post/xv-symposium-ictm-study-group-music-archaeology-workshop-european-music-archaeology-p

 

Program