Skip to main content

Archaeobotany: Current research

 

Archaeobotany: Research equipment | Reference collection | Links

1 ARCHAEOBOTANY

Archaeobotanical investigations of sediment samples from archaeological sites in Slovenia:

 • Eneolithic pile dwelling sites from Ljubljansko barje (macrobotanical analyses, dendrochronology) (Stare gmajne, Maharski prekop, Strojanova voda)
 • Eneolithic site in Krško (macrobotanical analyses)
 • Late Bronze age and Iron age sites in Slovenia (macrobotanical and charcoal analyses) (Grosuplje, Orehova vas, Štanjel, Molnik)
  • TOLAR Tjaša, Ostanki prehranskih rastlin iz hiš 6 in 15A z Mosta na Soči / Edible plant remains from Houses 6 and 15A at Most na Soči. In: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ed.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 445−452.
  • TOLAR, Tjaša, Rastlinski makroostanki z grobišč na Molniku / Botanical macroremains from the cemeteries at Molnik. − In: Sneža Tecco Hvala, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instiruti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 205−210.
  • TOLAR, Tjaša. Analiza rastlinskih makroostankov. − In: Grahek Lucija, Orehova vas, Zbirka SAAS 46, 2015, 341-345.
 • Roman sites in Slovenia (macrobotanical and wood analyses) (Ljubljana: Slovenska cesta, Gosposvetska ulica, Križanke, Kongresni trg; Školarice; Vrhnika; Kranj-Jelen; Cerknica)
  • TOLAR Tjaša, Rastlinski makroostanki. − In: Kramberger B., Malečnik, Arheologija na avtocestah Slovenije 98, 2020, 91.
  • TOLAR Tjaša, Arheobotanične analize. − In: T. Žerjal, M. Novšak, Školarice pri Spodnjih Škofijah, Arheologija na avtocestah Slovenije 86, 2020, 243−248.
  • HORVAT Jana, PETERLE UDOVIČ Pavla, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. − Arheološki vestnik 67, 2016, 177-258.

***

Special archaeobotanical finds from archaeological sites in Slovenia:

 • Textile remains
  • Karina GRÖMER, Klara KOSTAJNŠEK, Tjaša TOLAR, Gojka PAJAGIČ BREGAR, Tekstilna najdba iz železnodobne naselbine Most na Soči: konservacija, analiza, primerjava / Textile find from the Iron Age settlement at Most na Soči: conservation, analysis and comparisons. In: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ed.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 453−465.
  • Karina GRÖMER, Tjaša TOLAR, Klara KOSTAJNŠEK, Ostanki tkanine in živalskih dlak (krzna) v grobu 6 gomile 1 v Pleški hosti na Molniku / Textile and fur remains in Grave 6, Tumulus 1, from Pleška hosta at Molnik. In: Sneža Tecco Hvala, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 211−219.
  • Velušček Anton, Tolar Tjaša, A Superb Product of a Spinning Spindle. − PRETEKLOST POD MIKROSKOPOM. Naravoslovne raziskave v muzeju, 2017, Ljubljana, 77−81.
  • PAJAGIČ BREGAR, Gojka, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, STRLIČ, Matija, BUKOŠEK, Vili, KOLAR, Jana, RAVBAR, Igor. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja = Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 309–318
 • Animal faeces (coprolite)from the Ljubljansko barje sites
 • VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MARELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 69, 2018, 9−68.
 • Tolar Tjaša, Galik Alfred, A Study of Dog Coprolite from Late Neolithic Pile-Dwelling Site in Slovenia. − Archaeological Discovery 7, 2019, 20−29.
 • TOLAR, Tjaša, VOVK, Irena, JUG, Urška. The use of Cornus sanguinea L. (dogwood) fruits in the Late Neolithic. Vegetation history and archaeobotany. [Print ed.]. 2021, vol. 30, no. 3, str. 347-361, ilustr., zvd. ISSN 0939-6314. DOI: 10.1007/s00334-020-00788-w.
 • Grape seeds of Vitis vinifera ssp. at eneolithic pile dwellings
  TOLAR, Tjaša, JAKŠE, Jernej, KOROŠEC–KORUZA, Zora, The oldest macroremains of Vitis from Slovenia. – Veg. hist. archaeobot. 17/1, 2008, 93–102.
 • Wooden artefacts from pile dwelling
  • TOLAR, Tjaša, ZUPANČIČ, Martin. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu = Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 235–243.
  • TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju (The wooden handle of a stone hammer–axe from the Eneolithic pile–dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje, Slovenia). – Arheološki vestnik 59, 2008, 49–56.
 • Wood-decay fungus from Črnelnik
  VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MARELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 69, 2018, 9−68.
 • Use of red dogwood berries at pile dwellings from Ljubljansko barje


Dogwood oil and dogwood soap, made according to the results of research at the pile-dwellings of Ig.

2 DENDROCHRONOLOGY AND WOOD IDENTIFICATIONS

 • Dendrochronological researches at the pile dwelling sites from Ljubljansko barje, Slovenia (from 5th - 3rd millennium BC):
 • Dendrochronological researches from three archaeological sites in Croatia (Zagreb):
  ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša, TRAJKOVIĆ, Jelena, Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja / Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential, Drvna industrija 57/2, 2006, 67–73.
 • Analyses of historical wood from the remains of Alpine building, dated app. in 18th-19th cent. AD:
  TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, Les iz Mlinarjevega stanu Za koglom in njegov raziskovalni potencial, Kamniški zbornik 19, 2008, 273–275.
 • Dendrochronological researches at Roman sites in Slovenia (Vrhnika, Ljubljana)
 • Wood analyses from three multiperiodic sites in Ljubljana (Tribuna, Prule, Špica) and Roman site (Vrhnika)