Skip to main content
Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku
Küchenkultur im Frühen Mittelalter


Author: Andrej Pleterski
Year: 2008Table of content

Uvod

1. Izhodišča raziskave

2. Prehrana na Slovenskem od novega do srednjega veka

3. Skupne sestavine kuhinjske kulture slovanskih ozemelj. »Ljudska kuhinja« in etimologije

4. Arheologija poskusov

5. Živila

6. Postopki in povezave

7. Druge sestavine kuhinjske kulture

8. Sklep

9. Literatura

10. Dodatek: Kuhanje v glinenih loncih na Dolenjskem pred drugo svetovno vojno (Helena GORJUP)More ...

Ledinek Lozej, Špela (2009): Andrej Pleterski, Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku (s prispevkom Helene Gorjup), Traditiones 38/1, 329−332.Regular price
15.00 €

Online price
13.50 €


Keywords
archaeological research
eating habits
food
food culture
kitchens
material culture
Middle Ages
nutrition
Slavs
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR