Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku
Küchenkultur im Frühen Mittelalter


Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2008


Vsebina je tisti pomembni del življenja, ki je zapustil najbolj množične arheološke ostanke: ognjišča in kuhinjsko lončenino. Če poznamo kuhinjske postopke, razumemo rezultat njihovega delovanja. Knjiga gradi model zgodnjesrednjeveške kuhinjske kulture z analizo jezikovnih in etnoloških virov, jih sooča z arheološkimi viri in preizkuša z arheologijo poskusov. Ker so izhodišče slovanski jeziki, oblikuje podobo kuhinje prvenstveno pri Starih Slovanih. Rezultat je priročniški nabor postopkovnih povezav in predmetnih sestavov, ki dajejo razlage posameznih arheoloških sestavin kuhinjske kulture. Sestavljati jih je mogoče v pojasnila arheološkim najdbam in predstavljen je en tak vzorčni primer.Kazalo vsebine

Uvod

1. Izhodišča raziskave

2. Prehrana na Slovenskem od novega do srednjega veka

3. Skupne sestavine kuhinjske kulture slovanskih ozemelj. »Ljudska kuhinja« in etimologije

4. Arheologija poskusov

5. Živila

6. Postopki in povezave

7. Druge sestavine kuhinjske kulture

8. Sklep

9. Literatura

10. Dodatek: Kuhanje v glinenih loncih na Dolenjskem pred drugo svetovno vojno (Helena GORJUP)Še ...

Ledinek Lozej, Špela (2009): Andrej Pleterski, Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku (s prispevkom Helene Gorjup), Traditiones 38/1, 329−332.Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
arheološke raziskave
hrana
kuhinje
materialna kultura
prehrambna kultura
prehrambne navade
prehrana
Slovani
srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR