Title:
Koliščarji. O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja
Author:
Other authors:
illustrations by Tamara Korošec
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content
 • Kolišča v Srednji Evropi
 • Ljubljansko barje: geografski orisi in raziskovanje kolišč
 • Moderni pristopi
 • Ljubljansko barje v koliščarski dobi
 • Prvi koliščarji: Resnikov prekop pri Igu
 • Prvi kovači: Hočevarica pri Verdu
 • Koliščarska vas, obdana z leseno ograjo: Maharski prekop pri Igu
 • Popotniki: Stare gmajne pri Verdu
 • Popravila: Parti – kolišči v Iščici in ob njej
 • Sodobnik velikih piramid v Egiptu: kolišče Založnica pri Kamniku pod Krimom
 • Zaton kolišč: Ljubljansko barje v zgodnji in srednji bronasti dobi
 • Kolišče: koliba in vas
 • Prvi kmetovalci
 • Živinorejci
 • Lovci in nabiralci
 • Lesena loka in lokostrelci
 • Ribiči
 • Po jezeru so pluli drevaki
 • Najzgodnejši lončarji
More ...

M[arija] V[odišek]: Koliščarji Ljubljanskega barja; Demokracija 4/XVI (27.1.2011)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-209-2

Specifications

hardback • 21,5 × 30,5 cm • 110 pages

Price

39,00 EUR (Regular)
32,00 EUR (Club)