Skip to main content
Koliščarji. O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja.


Avtor: Anton Velušček
Leto: 2010


Knjiga na poljuden način opisuje kolišča Ljubljanskega barja, ki so nastala okvirno v prvi polovici 5. tisočletja pr. Kr. Ko pa sta takratno jezero v celoti prerasla močvirje in barje (najpozneje okoli sredine 2. tisočletja), se je gradnja takšnih naselij ustavila. Odtlej so nova bivališča gradili na trdinskem obrobju, kjer so bile dotlej njive. Tam so se koliščarji ukvarjali tudi z rejo domačih živali, kot so govedo, ovce, koze in svinje. Spremljali so jih psi. Pomembni gospodarski dejavnosti sta bili tudi lov in ribolov. V skoraj nedotaknjeni pokrajini so nabirali gozdne sadeže. Izdelovali so keramične posode. Najdbe predmetov iz bakra in metalurških pripomočkov pa dokazujejo, da so se vsaj od 4. tisočletja pr. Kr. dalje ukvarjali tudi z metalurgijo bakra. Za plovbo po jezeru so uporabljali drevake, ki so jih dolbli iz ogromnih hrastovih debel. V drugi polovici 4. tisočletja pa so za poti zunaj Ljubljanskega barja uporabljali tudi vozove. Skratka, bili so zelo iznajdljivi in so se znali dobro prilagoditi na okolje, v katerem so živeli.Kazalo vsebine

 • Kolišča v Srednji Evropi
 • Ljubljansko barje: geografski orisi in raziskovanje kolišč
 • Moderni pristopi
 • Ljubljansko barje v koliščarski dobi
 • Prvi koliščarji: Resnikov prekop pri Igu
 • Prvi kovači: Hočevarica pri Verdu
 • Koliščarska vas, obdana z leseno ograjo: Maharski prekop pri Igu
 • Popotniki: Stare gmajne pri Verdu
 • Popravila: Parti – kolišči v Iščici in ob njej
 • Sodobnik velikih piramid v Egiptu: kolišče Založnica pri Kamniku pod Krimom
 • Zaton kolišč: Ljubljansko barje v zgodnji in srednji bronasti dobi
 • Kolišče: koliba in vas
 • Prvi kmetovalci
 • Živinorejci
 • Lovci in nabiralci
 • Lesena loka in lokostrelci
 • Ribiči
 • Po jezeru so pluli drevaki
 • Najzgodnejši lončarji


Še ...

M[arija] V[odišek]: Koliščarji Ljubljanskega barja; Demokracija 4/XVI (27.1.2011)Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
bakrena doba
kolišča
Ljubljansko barje
mlajša kamena doba
prazgodovinske arheološke ostaline
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR