Title:
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content
 • Predgovor
 • 1. Predstavitev grobišča Župna cerkev v Kranju (Andrej PLETERSKI in Benjamin ŠTULAR)
  • 1.1 Kratek oris zgodovine raziskav
  • 1.2 Pomen grobišča za zgodnjesrednjeveško arheologijo
  • 1.3 Literatura
 • 2. Terenski dnevniki izkopavanj leta 1953 (Rudolf BERCE, Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 2.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 2.2 Zvezek 1
  • 2.3 Zvezek 2
  • 2.4 Zvezek 3
  • 2.5 Zvezek 4
 • 3. Staroslovensko grobišče ob Župni cerkvi v Kranju. Katalog grobov, izkopanih leta 1953 (Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 3.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 3.2 Katalog grobov
 • 4. Meritve ob izkopavanjih leta 1953 (Rudolf BERCE in Mateja BELAK)
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Dnevnik meritev in delovni načrti
 • 5. Indeks (Mateja BELAK)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-423-2

Specifications

internet publication • pdf • 230 pages • 187 images, 7 plans