Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953

Edited by: Mateja Belak, Benjamin Štular
Year: 2012


Within the framework of the basic research project The Župna cerkev Cemetery n Kranj, intended for the publication and research of materials from archaeological excavations of the eponymous burial ground, digital primary forms of archival sources are presented.
[In Slovenian only]

 • The first issue presents documentation of the 1953 excavation.
 • The second one brings the files of graves, excavated in 1953, kept in The National Museum of Slovenia.
 • The documentation of the 1964 to 1966 excavation is presented in the third book.
 • In the fourth book is on field documentation of 1969 to 1973 excavation.
 • Milan Sagadin, the excavator of the 1984 campaign, presents the field diary in the fifth issue.
 • The anthropological diaries of the 1964 to 1973 excavations by Tone Pogačnik and Tatjana Tomazzo Ravnik are presented in the sixth book.


Table of content

 • Predgovor
 • 1. Predstavitev grobišča Župna cerkev v Kranju (Andrej PLETERSKI in Benjamin ŠTULAR)
  • 1.1 Kratek oris zgodovine raziskav
  • 1.2 Pomen grobišča za zgodnjesrednjeveško arheologijo
  • 1.3 Literatura
 • 2. Terenski dnevniki izkopavanj leta 1953 (Rudolf BERCE, Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 2.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 2.2 Zvezek 1
  • 2.3 Zvezek 2
  • 2.4 Zvezek 3
  • 2.5 Zvezek 4
 • 3. Staroslovensko grobišče ob Župni cerkvi v Kranju. Katalog grobov, izkopanih leta 1953 (Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 3.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 3.2 Katalog grobov
 • 4. Meritve ob izkopavanjih leta 1953 (Rudolf BERCE in Mateja BELAK)
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Dnevnik meritev in delovni načrti
 • 5. Indeks (Mateja BELAK)Keywords
archaeological excavations
archaeological finds
archaeological research
archaeological sites
cemeteries
Kranj
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR