Title:
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire. Gre za tisto dokumentacijo, ki je nastala bodisi ob izkopavanjih in se je ohranila, bodisi pozneje na podlagi terenske dokumentacije in najdb, ki se niso ohranile. Grobišče Župna cerkev v Kranju ima preko 2500 arheološko raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st., zato se po velikosti in času trajanja neprekinjenega pokopavanja uvršča med največja srednjeveška grobišča v Evropi. Skoraj polovica teh grobov pripada zgodnjesrednjeveškemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100 predmetov, za antropološko analizo je na voljo preko 700 okostij, ki jih hrani Gorenjski muzej v Kranju.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

Table of content
 • Predgovor
 • 1. Predstavitev grobišča Župna cerkev v Kranju (Andrej PLETERSKI in Benjamin ŠTULAR)
  • 1.1 Kratek oris zgodovine raziskav
  • 1.2 Pomen grobišča za zgodnjesrednjeveško arheologijo
  • 1.3 Literatura
 • 2. Terenski dnevniki izkopavanj leta 1953 (Rudolf BERCE, Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 2.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 2.2 Zvezek 1
  • 2.3 Zvezek 2
  • 2.4 Zvezek 3
  • 2.5 Zvezek 4
 • 3. Staroslovensko grobišče ob Župni cerkvi v Kranju. Katalog grobov, izkopanih leta 1953 (Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 3.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 3.2 Katalog grobov
 • 4. Meritve ob izkopavanjih leta 1953 (Rudolf BERCE in Mateja BELAK)
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Dnevnik meritev in delovni načrti
 • 5. Indeks (Mateja BELAK)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-423-2

Specifications

internet publication • pdf • 230 pages • 187 images, 7 plans