Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki.


Edited by: Mateja Belak
Year: 2014


Within the framework of the basic research project The Župna cerkev Cemetery in Kranj, intended for the publication and research of materials from archaeological excavations of the eponymous burial ground, digital primary forms of archival sources are presented.
[In Slovenian only]

 • The first issue presents documentation of the 1953 excavation.
 • The second one brings the files of graves, excavated in 1953, kept in The National Museum of Slovenia.
 • The documentation of the 1964 to 1966 excavation is presented in the third book.
 • In the fourth book is on field documentation of 1969 to 1973 excavation.
 • Milan Sagadin, the excavator of the 1984 campaign, presents the field diary in the fifth issue.
 • The anthropological diaries of the 1964 to 1973 excavations by Tone Pogačnik and Tatjana Tomazzo Ravnik are presented in the sixth book.


Table of content

 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • 1.3 Grobni zapisniki
  • 1.4 “Pripomočki"
 • 2. Okostja, izkopana leta 1953
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Staroslovansko grobišče v Kranju (Marija MLAKAR - PIŠKUR, Erika GRIL, Ludovika Florjan - ČULK)
 • 3. Grobni zapisnik izkopavanj leta 1964/1965
  • 3.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 3.2 Kranj 1964/1965 (Tone POGAČNIK)
 • 4. Grobni zapisnik izkopavanj 1969 do 1973
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Kranj 1969/1 (Tone POGAČNIK)
  • 4.3 Kranj 1969/2 (Tone POGAČNIK)
  • 4.4 Kranj 1969−1970 (III) (Tone POGAČNIK)
  • 4.5 Kranj 1972 (1) (Tone POGAČNIK, Tatjana TOMAZO)
  • 4.6 Kranj farna cerkev. Seznami 1972, 1973, št. skeleta / spol / starost (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 5. Grobni zapisnik izkopavanj 1984
  • 5.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 5.2 Kranj 1984 (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 6. Tabela grobov (Mateja BELAK)Keywords
archaeological excavations
archaeological finds
archaeological research
archaeological sites
cemeteries
Kranj
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR