Zbiva

Opis zbirke

Zbiva je arheološka baza podatkov za vzhodne Alpe in obrobje v zgodnjem srednjem veku. Prostorsko pokriva Slovenijo, Avstrijo, Istro in Kvarner na Hrvaškem in Furlanijo ter Julijsko krajino v Italiji, primerjalno pa vsebuje tudi posamična najdišča iz soseščine in predhodnega obdobja.Vsebina

Zbiva je arheološka baza podatkov za vzhodne Alpe in obrobje v zgodnjem srednjem veku. Prostorsko pokriva Slovenijo, Avstrijo, Istro in Kvarner na Hrvaškem in Furlanijo ter Julijsko krajino v Italiji, primerjalno pa vsebuje tudi posamična najdišča iz soseščine in predhodnega obdobja.

Sestavljena je iz treh večjih delov, ki se prepletajo v celoto:

  • baza najdišč
  • baza grobov
  • baza predmetov

 

V spletni različici so na voljo najdiščni podatki s pripadajočo literaturo, ki jo črpa iz Libere, baze literature pretežno za zgodnji srednji vek.

 

Iskalnik izpiše število zadetkov, rezultati iskanja pa so nanizani pod iskalnim obrazcem. S klikom na literaturo v ustreznem polju se odpre vsa zbrana literatura za določeno najdišče.