Zbirke ustnih izročil

Opis zbirke

Vnosni sistem Izročilo in prostor (dalje Sistem...) je namenjen vnosu podatkov o izročilu in njegovi prostorski umeščenosti. Deluje v okenskem okolju (Windows) v programu MS Access, ki je del profesionalne različice programskega paketa Microsoft Office.
Sistem je sestavljen iz petih medsebojno povezanih vnosnih obrazcev:

* pripovedovalec
* pripoved
* prostor
* interpretacija
* literatura.