Skip to main content

Zbirka spletnih monografij Inštituta za arheologijo

  • Obdobje nastajanja

    od 2002

  • Skrbnik

    Mateja Belak

  • Stroka

    Arheologija

  • Povezava

Opis zbirke

Zbirko sestavljajo monografije in zborniki v elektronski obliki, ki izhajajo v okviru Opera Instituti Archaeologici Sloveniae. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.