Opis zbirke: Pisni arhiv izgrajujemo od ustanovitve. Sestavljao ga fondi: elaborati, originali, kopije in razno.

Obdobje nastajanja: od 1950
Skrbnik:

Vsebina

Dostopnost gradiva za zunanje uporabnike:
Gradiva ne izposojamo na dom. Pregledovanje je možno v prostorih Inštituta za arheologijo, ostalo po dogovoru.

Uradne ure: od 8. do 10. ure
Telefon: (01) 47 - 06 - 392

Stroka

arheologija