Skip to main content

Libera

Opis zbirke

Libera je zbirka večinoma arheološke literature. Zajema čas od 5./6. st. do 10./11. st. in prostor Evrope, Bližnjega Vzhoda, Severne Afrike. Osredotočena je na Srednjo in Vzhodno Evropo, problemsko pa na Slovane. Zajema večinoma le knjige, ki jih hrani knjižnica Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Vsebuje tudi stvarna gesla in je namenjena iskanju začetne literature za študij posameznih problemov.