Temeljni ARRS projekt (2014–2017):
Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj?
Trajanje: 1. julij 2014 – 31. junij 2017
Šifra: J7-6857

Mali plac

Mali plac, ki leži na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah, je eno redkih še ohranjenih šotišč na Ljubljanskem barju. Mokrišče leži v Krajinskem parku Ljubljansko barje in je edinstveno v slovenskem in evropskem merilu. Kotanjo prekriva dobrih pet metrov debela plast šote, močvirskih in jezerskih sedimentov, v katerih so shranjeni podatki o razvoju okolja v zadnjih 15,000 letih. Najdišče je primerno za proučevanje človekovega vpliva na okolje Ljubljanskega barja v različnih arheoloških obdobjih. Ker šote na tem mestu (za razliko od ostalega Ljubljanskega barja) nikoli niso rezali, je Mali plac eno redkih paleoekoloških najdišč na Ljubljanskem barju, kjer lahko preučujemo razvoj nekdanjega okolja tudi v času mlajših arheoloških najdišč, od pozne prazgodovine dalje.

Pred nekaj desetletji se je šotišče Mali plac začelo izsuševati in zaraščati, zato ga je leta 1993 skupina ljubiteljev narave umetno zalila z vodo, da bi preprečili popolno izsušitev barja. Zaradi premočnega dviga vodne gladine so nekatere barjanske rastlinske vrste propadle. Raziskav današnjih ekoloških razmer na najdišču praktično ni. Mali plac nima načrta upravljanja in ni jasno, kakšen je trenuten vpliv hidroloških razmer na razvoj rastlinstva ter kako bi bilo treba regulirati nivo vode.


Mali plac na Ljubljanskem barju

Cilj projekta je proučiti današnje in nekdanje okoljske razmere. Analiza današnjih okoljskih razmer nam bo povedala, kakšen je vpliv trenutnih hidroloških razmer na vegetacijo. Ekološke raziskave bodo hkrati pripomogle tudi k boljšemu razumevanju nekdanjih okoljskih razmer, in obratno: s pomočjo paleoekoloških raziskav bomo rekonstruirali dolgoročne spremembe okolja, kar nam bo pomagalo pri razumevanju današnjega stanja in načrtovanju naravovarstvenih ukrepov v prihodnosti.

Cilji raziskave | Ekipa | Osnovna stran projekta